Årsmøtedokumenter:

Årsmelding for Talgje grendalag

Det har ikke kommet innsendte saker til årsmøtet, og vi følger vanlig dagsorden beskrevet i våre vedtekter.