Talgje er ei vakker lita øy med omlag 240 fastbuande.  På denne sida finner du informasjon om det som skjer på Talgje og kva Talgje har å tilby.


LEIGE AV GRENDAHUSET, nytt av 2018

Ellen Gudmestad Gard teke over ansvaret for utleige av grendahuset. Det er kjekt og ynskjeleg at bygget er i bruk både dag og kveld. Ein prøver å finna gode løysingar, slik at det er plass til så mykje aktivitet som mogleg. Det er framleis fleire som kan nytta romma fast gjennom året. På døra til gymsalen heng vekeplan over dei som har tinga faste tider. Ta kontakt med Ellen dersom du eller laget ditt er interessert. 

Ellen G. Gard, ass. styrar i Hagatoppen bhg. og Talgje bhg.                       

tlf: 404 07 630

epost: egu@finnoy.kommune.no

Trykk her for å lesa informasjon og priser over leige av grendahuset

 

 

Her er ei oversikt over kva som skjer i næraste framtid: